Informacja o programie:
Program zawiera ćwiczenia przeznaczone dla dzieci (uczniów klas młodszych) z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zawiera 6 ćwiczeń:
  • Literki - dziecko ma za zadanie dopasować "rozrzucone" literki do oznaczonych kwadratów
  • Obrazki - dziecko wybiera poprawnie napisane nazwy przedmiotów na zdjęciach
  • Teksty - dziecko czyta tekst, następnie uzupełnia brakujące wyrazy
  • Spadające wyrazy - gra, w której należy znaleźć wszystkie poprawnie napisane wyrazy (dostępne dwa poziomy trudności)
  • Dyktando - zadaniem dziecka jest wybranie poprawnej głoski w wyrazie
  • "Królik" - dziecko, wybierając poprawną wersję wyrazu, pomaga królikowi dotrzeć do marchewki

Bibliografia:
B. Siemieniecki, Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych, www.pedagogika.umk.pl
J. Mickiewicz, ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, Toruń 1999


Dysleksja - Bliżej dzieci - serwis dla rodziców